El programa COST Action “Aedes Invasive Mosquitoes” (AIM) ha rebut quatre anys de finançament per fomentar el desenvolupament de sinergies entre científics, interessats i responsables de la presa de decisions i millorar la preparació necessària per prevenir riscos per a la salut pública causats per mosquits Aedes invasius. Mosquit Alert és un dels membres del Comitè de Gestió.

 

Un grup d’investigadors de 29 països d’Europa reuneix entomòlegs metges i veterinaris, epidemiòlegs i professionals de la salut pública per combatre les creixents preocupacions sobre els mosquits transmissors de malalties que hi ha a Europa. L’objectiu és crear un consens sobre la millor manera d’implementar intervencions de vigilància i control dins d’un marc estandarditzat, innovador i sostenible, aprofitant els enfocaments moderns de la ciència ciutadana. A més, el projecte avaluarà la relació cost-eficàcia dels enfocaments tradicionals i dels innovadors. L’aplicació de la ciència ciutadana serà útil per explotar i harmonitzar l’ús de les dades de vigilància de la salut pública i els mètodes d’anàlisi espacial a tot Europa i així, agilitzar el procés analític, d’elaboració de models i de mapeig.

L’objectiu final és refinar i lliurar pautes personalitzades per a la vigilància, monitoratge i control dels mosquits transmissors de malalties, unint-se amb organitzacions internacionals com la ECDC, EU-WHO, EMCA, ECSA i la comunitat de salut pública per promoure la seva implementació a escala nacional i local. També participaran activament agències internacionals, funcionaris governamentals, agències locals de control de plagues i el més important, la ciutadania, per aconseguir el màxim impacte.

Les European Cooperation in Science and Technology (COST) Actions són xarxes de ciència i tecnologia finançades per la UE, que ofereixen als investigadors i parts interessades una gamma d’eines de xarxa, per permetre desenvolupaments científics innovadors i enfortir les capacitats de recerca i innovació d’Europa.

Més informació: www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17108

www.aedescost.eu