El passat juliol i octubre de 2015 la revista “Viure en Salut” de la Comunitat Valenciana va dedicar el seu número 105 al mosquit tigre i els seus efectes a la salut pública. L’ Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) va col·laborar en un dels articles, fent referència al Programa de Vigilància i Control de Mosquits a la ciutat de Barcelona. En aquest, destaquen l’app Mosquito Alert com una de les eines que utilitzen per elaborar els plans d’actuació a la ciutat.

Revista Viure en Salut.

Revista Viure en Salut.

Des que el mosquit tigre va arribar a Barcelona l’any 2005, l’ASPB va veure la necessitat de desplegar el Programa de Vigilància i Control de Mosquits en els espais públics de la ciutat amb l’objectiu de mentenir l’espècie controlada. Com a novetat, el 2015 l’entitat pública va incorporar l’app Mosquito Alert (el 2015 coneguda com a Tigatrapp) com una eina més per què els ciutadans avisin de la presència de mosquits tigre i els seus llocs de cria. Aquesta informació facilita l’organització i priorització de les inspeccions que es duen a terme a la ciutat.

Diagrama del Programa de Vigilancia y Control de Mosquitos.

Diagrama del Programa de Vigilància i Control de Mosquits.

L’article de la revista ha estat elaborat per Tomás Montalvo, Lidia Fernandez, Sandra Franco i Victor Peracho, del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes de la ASPB.