Investigadors francesos han estudiat la composició genètica del mosquit tigre a Europa que els hi ha permès detectar les diferents rutes d’entrada des d’Àsia i com s’ha expandit pel continent. Els resultats confirmen la importància del desplaçament dels mosquits dins dels cotxes, un fenomen prèviament descrits pels investigadors de Mosquit Alert. El moviment de mosquits entre regions determina la composició genètica de les seves poblacions, i pot tenir implicacions pràctiques importants com l’existència de diferències entre mosquits en la seva eficàcia a l’hora de transmetre virus com el Zika, dengue o Chikungunya.

Aedes albopictus, Mosquito Alert

Fig. 1. Adult de mosquit tigre, Aedes albopictus. Autor: Mosquit Alert CC-BY

 

Principis de setembre de 2007. Els mosquits tigre omplen les pàgines de tots els diaris. Per primera vegada en tota la seva història Europa experimenta un brot de Chikungunya. Passen els dies i al final es confirmen 217 casos autòctons d’infecció. Tots ells a la província italiana de Ravenna. Se sospita que el virus probablement va arribar a través d’un viatger infectat. Però, com es va poder propagar una malaltia tropical a Europa?

Perquè el virus (CHIKV) del Chikungunya és originari d’Àfrica. Es va detectar per primera vegada a Tanzània a l’any 1952, des d’on més tard es va estendre per Sud-àfrica, Zimbàbue, República Democràtica del Congo, Zàmbia, Senegal, Uganda, Nigèria i Angola abans de saltar al sud-est asiàtic. En les dècades següents va aparèixer a Tailàndia, Vietnam, Sri Lanka, Indonèsia, Índia i Malàisia. I ja en el segle XXI la malaltia va irrompre a les illes de l’Índic i africanes.

No obstant això, el brot italià de 2007 va suposar un salt important. Va ser el primer que va tenir lloc en una zona temperada, portant la malaltia més enllà del tròpic. Però no va ser l’únic. L’any 2010 va tenir lloc un altre al sud de França, el 2014 es va detectar un de nou a Montpeller, encara que aquests només van ser uns pocs casos aïllats, i a l’estiu de 2017 va haver-hi un a la província de Roma.

En un món globalitzat, amb cada vegada més viatges d’oci, l’arribada de persones infectades amb el virus des del tròpic a Europa és constant, però perquè tingui lloc un brot com el d’Itàlia és necessari un altre actor, un mosquit capaç de transmetre el virus entre les persones. La regió italiana de Ravenna, el sud de França, Montpeller i Roma tenen un punt en comú: en totes elles està establert el mosquit tigre, Aedes albopictus (Fig. 1).

El mosquit tigre, originari del sud-est asiàtic, és capaç de transmetre la malaltia. Un mosquit tigre que piqués a un turista infectat en tornar del seu viatge pel tròpic pot transmetre el virus a noves persones. A Itàlia l’origen va estar en un turista infectat que va tornar del seu viatge a l’Índia. A Montpeller va ser una persona que va tornar d’un viatge al Camerun. El mosquit tigre va fer la resta.

Aedes albopictus, mosquito tigre, Europa, Zika, dengue, chikungunya

Fig. 2. Mapa amb les tres rutes d’introducció de mosquit tigre a Europa des de la Xina i el Japó via Estats Units (línies discontínues). Les línies contínues indiquen els moviments que hi ha hagut de mosquit tigre dins d’Europa. Les barres representen la composició genètica de les poblacions estudiades. Modificat de l’original Sherpa et al. (2019) Molecular Ecology, per J.Luis Ordóñez (CC-BY-NC-2.0)

 

El mosquit tigre va arribar a Europa en vaixell des de la Xina i els Estats Units

El mosquit tigre és el que en biologia es coneix com una espècie invasora. Una espècie que, un cop ha estat introduïda en un lloc, fora de la seva àrea de distribució original, és capaç de desenvolupar-se i expandir-se. Fins no fa gaire, el mosquit tigre estava restringit al sud-est asiàtic, la seva àrea abastava des d’Indonèsia al Japó. No obstant això, en les últimes dècades els humans l’hem ajudat a colonitzar tots els continents a excepció de l’Antàrtida.

Un nou estudi publicat a la revista Molecular Ecology acaba de revelar quines rutes va utilitzar el mosquit tigre per introduir-se a Europa. Es tracta d’un treball de genètica dut a terme per investigadors de la Universitat de Grenoble, per al qual han analitzat 692 mosquits de 109 localitats diferents. Encara que no han participat directament en l’estudi, els experts de Mosquit Alert, Sarah Delacour, Mikel Bengoa i Roger Eritja, van contribuir a la feina proporcionant als investigadors francesos part dels mosquits analitzats, amb exemplars capturats a Andalusia, Balears i Catalunya.

A partir de les dades genètiques obtingudes han pogut determinar que el mosquit tigre va entrar en tres punts d’Europa provinent de tres llocs diferents (Fig. 2).

La primera introducció va tenir lloc a Albània el 1979. Va ser en un dipòsit de pneumàtics utilitzats a la ciutat albanesa de Lac on es van detectar per primera vegada. Els estudis genètics apunten que els mosquits van arribar des de la Xina, a través del comerç marítim.

Una dècada més tard, a finals d’estiu de 1990, es detectava, un cop més, mosquit tigre a Europa, aquest cop a Itàlia. Però el mosquit no va arribar a Itàlia des d’Albània, ni tan sols des d’Àsia, sinó des dels Estats Units. Pel que sembla, l’espècie va aconseguir la ciutat de Gènova primer, i a Pàdua el 1991, a través del comerç marítim de pneumàtics usats que aquesta ciutat mantenia i manté amb Atlanta. Als Estats Units hi havia arribat poc abans, el 1985, un cop més amagat entre pneumàtics procedents del Japó (Fig. 3).

Neumáticos usados mosquito tigre Aedes albidus Mosquito Alert

Fig. 3. Pneumàtics usats, la principal via de transport de mosquit tigre des d’Àsia a Europa i un important punt de cria. Actuacions: Pixabay License

Ja a les portes del nou segle, l’estudi suggereix que nous mosquits van desembarcar a Itàlia, segurament provinents de la Xina. Aquesta vegada ho van fer al centre del país, on es van barrejar amb els mosquit tigre d’origen americà-japonès, que baixaven des del nord.

Aquests tres punts d’entrada són la font original del mosquit tigre a la resta d’Europa. Encara que no arribem a conèixer amb exactitud el moment i la causa de les introduccions, amb les anàlisis genètiques és possible traçar la història de les diferents introduccions i descobrir així les rutes de dispersió de l’espècie. El que l’estudi genètic confirma és que el mosquit té una capacitat de dispersió limitada per si mateix, i que som els humans els que els transportem sense adonar-nos d’un lloc a un altre.

Nosaltres som els còmplices de la seva expansió

De fet, la composició genètica mostra que la dispersió del mosquit tigre encaixa perfectament amb la topologia de les xarxes de comunicació humanes: vaixells, trens i carreteres. L’estudi genètic revela similituds poblacionals en algunes regions que indicaria el moviment per carreteres de l’espècie. Els mosquits introduïts a Albània s’han expandit pels Balcans arribant a Grècia, Montenegro, Bòsnia i Sèrbia, però no semblen haver sortit encara d’aquesta regió. D’altra banda, els mosquits introduïts al nord d’Itàlia han arribat fins a Eslovènia, Croàcia, Suïssa i el nord de França. Al sud de França i Espanya, sembla que el que hi ha és una barreja de mosquits arribats de dos focus italians: l’introduït des de la Xina i el dels Estats Units – Japó.

Els resultats de l’estudi publicat el 2017 per investigadors del projecte Mosquit Alert il·lustren millor els mecanismes humans que utilitza el mosquit tigre per desplaçar-se a curtes i mitjanes distàncies. En aquest treball es demostrava com el transport accidental en cotxes contribuïa a la dispersió del mosquit pel territori espanyol. L’estudi estimava que a l’estiu cada dia circulen per l’Àrea Metropolitana de Barcelona entre 12.000 i 71.000 cotxes amb un mosquit tigre al seu interior. La investigació va revelar com els mosquits es desplacen d’una província a un altre de polissons dins dels nostres cotxes.

Els mosquits d’Espanya no tenen un sol origen

Però aquest tràfec de mosquits tigre no només es dóna entre municipis i províncies d’Espanya, sinó que arriba més lluny. L’anàlisi revela que a Espanya van arribar primer els mosquits del centre d’Itàlia. Es van detectar per primera vegada el 2004 al municipi català de Sant Cugat del Vallès. Com va arribar a Barcelona és difícil d’assegurar, perquè les opcions des d’Itàlia són moltes per via marina o terrestre. En tot cas va ser una dispersió passiva utilitzant un mitjà de transport humà probablement per transport terrestre de mercaderies seguint les carreteres, el que en general coincideix amb l’expansió posterior de l’espècie que va apareixent al llarg de les grans carreteres.

No obstant això, pot ser que al llarg de la costa mediterrània el mosquit no s’hagi expandit exclusivament seguint l’autopista litoral i saltant a les illes Balears en ferri. Les anàlisis genètiques mostren una realitat més complexa. No tots els mosquits del llevant espanyol tenen el seu origen en les poblacions catalanes, sinó que també han arribat mosquits directament des del sud de França, on al seu torn van arribar des del nord d’Itàlia, els que al seu torn procedien dels Estats Units, i aquests del Japó. Les múltiples introduccions són freqüents en les espècies invasores, i això ens recorda que després de Sant Cugat, la següent localitat detectada un any després va ser Torrevella, a Alacant a més de 500 km de distància.

L’expansió del mosquit tigre i la seva composició genètica no s’entenen sense conèixer les rutes de transport comercial i el desplaçament de turistes de nord a sud. El moviment dels mosquits dins de la península Ibèrica segueix al dels moviments humans, amb grans desplaçaments entre les ciutats des d’on arribarien als municipis més petits al seu voltant. Al nord-est ibèric sembla que han confluït, coincidit i s’han barrejat mosquits arribats de diferents punts d’Europa, els quals al seu torn provenen de diferents punts d’Àsia.

Aquest mosaic no té només un interès teòric, perquè l’origen i la composició genètica dels mosquits que viuen a la nostra localitat poden implicar diferents eficàcies a l’hora de transmetre els virus, o de resistir als insecticides. Això se superposa a la contínua evolució tant dels insectes com dels virus mateixos, el que té una gran rellevància en la salut pública i en el control de malalties.

El tràfec de mosquits augmenta la seva diversitat genètica i el seu èxit com a invasor

Per regla general, les poblacions de les espècies invasores s’originen a partir de la introducció d’uns pocs individus. Aquest fenomen es coneix com a “efecte fundador” donant lloc a poblacions amb poca diversitat genètica. Aquestes poblacions empobrides genèticament són més susceptibles davant un patogen, i fins i tot als insecticides en el cas dels mosquits.

No obstant això, en el cas del mosquit tigre, aquesta barreja de mosquits constant propiciada pel transport augmenta les possibilitats que es creuin mosquits de poblacions diferents. D’aquesta manera, pot donar-se fàcilment que un mosquit arribat d’Itàlia es creui amb un arribat de França. L’encreuament entre els dos donarà lloc a noves combinacions genètiques que no existien en les seves poblacions d’origen, augmentant així la diversitat genètica de la població. Això és un clar avantatge per a ells i un problema addicional per a nosaltres, ja que una diversitat genètica més gran implica més capacitats per adaptar-se als nous hàbitats que colonitza, per a la transmissió de malalties i fins i tot de desenvolupar resistència als insecticides.

Vols internacionals i mosquits locals: la tempesta perfecta

La presència i extensió del mosquit tigre pel territori espanyol eleva l’amenaça de virus tropicals com el Chikungunya, però també el Zika i el dengue. Fins no fa gaire, aquests patògens eren exclusius de regions tropicals com Amèrica Llatina, l’Àfrica subsahariana o el sud-est asiàtic, però el cada vegada més gran nombre de viatges internacionals facilita que el virus arribi a Europa. Només a Catalunya, el 2018 es van confirmar 7 casos de Chikungunya, 24 de Zika i 71 de dengue. Tots els casos van contraure el virus a l’estranger abans de tornar a Catalunya, sens dubte, la circulació més gran de gent, al costat de la presència d’un mosquit capaç de transmetre el virus eleva el risc que es repeteixin casos com el que el 2007 va portar els mosquits tigre a les pàgines dels diaris.

 

Referències:

Eritja, R., Palmer, J.R., Roiz, D., Sanpera-Calbet, I., & Bartumeus, F. (2017) Direct Evidence of adult Aedes albopictus dispersal by car. Scientific Reports 7, 14399

Jané, M., Martínez, A., Torner, N., Maresma, M. (2019) Casos de malatia per virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 10pp

Manni, M., Guglielmino, C.R., Scolari, F., Vega-Rúa, A., Failloux A.B., Somboon, P., Lisa, A., Savini, G., Bonizzoni, M., Gomulski, L.M., Malacrida, A.R., & Gasperi, G. (2017) Genetic evidence for a worldwide chaotic dispersion pattern of the ardovirus vector, Aedes albopictus. PLOS Neglected Tropical Diseases 11, e0005332

Paupy, C., Delatte, H., Bagny, L., Corbel, V., & Fontenille, D. (2009) Aedes albopictus, an arbovirus vector: from the darkness to the light. Microbes and Infection 11, 1177-1185

Sherpa, S., Blum, M.G.B., Capblancq, T., Cumer, T., Rioux, D., & Després, L. (2019) Unravelling the invasion history of the Asian tiger mosquito in Europe. Molecular Ecology, Early View 29 April 2019

Sherpa, S., Rioux, D., Pougnet-Lagarde, C., & Després, L. (2018) Genetic diversity and distribution differ between long-established and recently introduced populations in the invasive mosquito Aedes albopictus. Infection, Genetics and Evolution 58, 145-156

Zeller, H., Van Bortel, W., & Sudre, B. (2016) Chikunguya: its history in Africa and Asia and its spread to new regions in 2013-2014. The Journal of Infectious Diseases 214, S436-S440

Noticias:

Espiño, I. (2007) El chikungunya: ¿un riesgo para Europa? El Mundo. 24/09/2007

Sáez C. (2017) Por qué en España es improbable que se produzca un brote de chikungunya como en Italia. La Vanguardia. 19/09/2017

de Benito, E. (2007) La enfermedad de chikungunya sale del Índico y se asienta en Italia. El País. 07/09/2007