Ja ha arribat la primavera i els primers mosquit tigre, Aedes albopictus, han fet acte de presència a Europa. Ho han fet en el litoral mediterrani de la península ibèrica i en el nord de la península itàlica, però no han estat les espècies més actives durant el primer trimestre de 2021.

En els primers i freds mesos de l’any l’espècie buscada de la qual s’han rebut més informes és el mosquit comú, Culex pipiens. Alguns autors defineixen dos biotips diferents d’aquesta espècie, Culex pipiens pipiens i Culex pipiens molestus. Mentre que la primera forma entra en diapausa a l’hivern sense presentar activitat, la forma molestus es manté activa i continua picant al llarg de tot l’hivern. Aquestes formes actives són les que explicarien els informes rebuts d’aquesta espècie al llarg de gener, febrer i març. La seva activitat ha estat detectada als Països Baixos, Àustria, Albània, Itàlia i Espanya.


Encara així, en aquests primers mesos la majoria d’informes corresponen a espècies d’insectes no inclosos en l’app Mosquito Alert (21%) o informes dels quals no ha estat possible identificar l’espècie a partir de la fotografia (56,8%). El mosquit comú ha suposat un 16% del total d’informes rebuts, mentre que els pocs mosquits tigre que han arribat durant el trimestre no representen més que 1,7%.

 

Culex pipiens ha estat l’espècie la més detectada durant els mesos d’hivern.

 

S’han rebut informes de mosquit de 153 municipis europeus. Els municipis que han tingut una major participació aquests mesos han estat principalment d’Espanya, Itàlia, Hongria i Països Baixos si bé han arribat avisos de mosquit més de deu països europeus diferents, fins a un total de 497 informes.

 

En el mateix període s’han enviat 585 informes de picades de mosquit, reportant un total de 2811 picades. La majoria de les picades van tenir lloc durant la nit (66,6%) o a la tarda (15%), sent molt menys freqüents durant el matí (9%) i el migdia (9%). Gairebé tres de cada quatre picades van tenir lloc a l’interior d’un edifici (71%), una de cada cinc en l’exterior (20%) i la resta dins d’un vehicle (9%).

La majoria de les picades de mosquit han tingut lloc a l’interior d’un edifici (71%), un 20% a l’exterior i un 9% dins d’un vehicle.

Quina part del cos és la que rep més picades? En les dades d’aquest trimestre no s’aprecien diferències, totes les parts són picades per igual, amb valors lleugerament més alts en les extremitats: braços i cames, i una mica més baixos en pit i cap.

En resum, durant el primer trimestre de l’any hem rebut pràcticament el mateix nombre d’informes de picades que de mosquits. Entre els mosquits, les espècies buscades han representat de moment un petit percentatge que esperem que canviï ara que arrenca la temporada de mosquits.