Un estudi mundial publica la base de dades més gran i més completa de la presència d’adults, pupes, larves i ous del mosquit de la febre groga (Aedes aegypti) i del mosquit tigre (Aedes albopictus) entre el 1960 i el 2014. Aquesta recopil·lació ha estat publicada el passat juliol de 2015 a la revista Nature’s Scientific Data, un portal d’accés obert de dades científiques de gran valor.

El següent mapa interactiu representa les dades de presència d’aquestes dues espècies. Es tracta d’un visualitzador històric ja que conté informació d’alguns anys en què era difícil obtenir dades precises, per exemple els anys 50 i 70.

Conèixer la seva distribució és vital per prevenir malalties

El mosquit de la febre groga (Ae. aegypti) i el mosquit tigre (Ae. albopictus) són vectors d’arbovirus a nivell global, com el dengue, la febre groga, el chikungunya i el Zika. Els arbovirus són un grup de virus que es transmeten mitjançant artròpodes que actuïn com a vectors. Des del punt de vista de la salut pública, conèixer i entendre la distribució geogràfica i la presència d’aquests dos vectors és molt important per a planejar la prevenció de malalties i el control de les diferents intervencions de gestió. Aquestes malalties han augmentat considerablement en els últims 50 anys ja que aquestes dues espècies de mosquit s’han expandit per noves àrees geogràfiques.

Tots dos mosquits utilitzen contenidors artificials en els quals es desenvolupen les seves larves, pel que predominen en zones urbanes. “El mosquit de la febre groga se sol trobar a les cases mentre que el mosquit tigre està més lligat a la vegetació i predomina en ambients periurbans i rurals”, matisa el Dr. Roger Eritja, entomólgo del Servei de Control de mosquits del Baix Llobregat .

Quina és la situació d’aquests mosquits a Espanya?

A Espanya encara no hi ha poblacions d’Aedes aegypti. Altrament, el mosquit tigre (Aedes albopictus) està àmpliament establert a Espanya especialment per la zona de costa de Catalunya, València i el Sud d’Espanya. No obstant això, l’augment global de la temperatura mitjana i la globalització podrien afavorir l’aparició d’Aedes aegypti a Espanya, on ja existia de forma abundant entre 1650 i 1850 quan va ser introduït pel transport d’ultramarins. El mosquit tigre va arribar amb el transport de mercaderies, per tant cal tenir en compte que el mosquit de la febre groga podria arribar de la mateixa manera”, afirma Frederic Bartumeus, director del projecte.  Recentment el Govern de Canàries ha comunicat la troballa d’alguns exemplars a l’illa de Fuerteventura dins del Sistema de Vigilància Entomològica però caldrà esperar més resultats per saber si l’espèci s’ha estabert en aquest territori.

Consulta el mapa a la font original