Els plans de vigilància entomològics per detectar de manera primerenca les espècies de mosquit invasores són de gran utilitat. El programa de vigilància activa dut a terme a La Rioja des del 2016 va permetre el 2020 identificar per primera vegada la presència de mosquit tigre (Aedes albopictus) a la comunitat autònoma. Amb aquesta troballa ja són 11 les comunitats autònomes espanyoles on s’ha descobert la presència del mosquit, i la cinquena regió no costanera on s’ha trobat.

El programa de vigilància forma part del Pla de La Rioja d’acció i seguiment a l’emergència del virus Zika, Chikungunya i Dengue, desenvolupat el 2016. Les prospeccions quinzenals, emprant trampes d’ovoposició, dutes a terme a 6 municipis de La Rioja, va permetre la detecció primerenca a 2020 de l’espècie en dues trampes situades al municipi d’Haro (Fig. 1).

Fig 1. Mapa del municipi d’Haro (La Rioja) amb la localització dels paranys d’oviposició (triangles) mostrant els paranys amb presència de mosquit tigre (triangles vermells) i els llocs amb aigua on es van aplicar tractaments de control per evitar l’establiment de l’espècie . El mapa de la dreta mostra els 6 municipis de La Rioja inclosos al programa de vigilància 2016-2020. Font: Ruiz-Arrondo et al. 2021. Anals de Biologia 43: 117-122

 

El mosquit tigre no s’ha tornat a detectar a La Rioja de moment

La troballa va ser comunicada pels experts Ignacio Ruiz-Arrondo, Sarah Delacour-Estrella, Paula Santibáñez i José Antonio Oteo, a la Direcció General de Salut Pública de la Rioja. Es va rastrejar la zona buscant més mosquits tigres amb aspiradors entomològics i es va analitzar les larves trobades en acúmuls d’aigua en un radi de 400 metres al voltant dels paranys on es va detectar l’espècie (Fig. 1). El mosquit tigre no va tornar a trobar-se a la zona, suggerint que era una introducció puntual i que l’espècie encara no s’ha establert al municipi.

Les trampes on es van identificar s’ubiquen en un pàrquing públic, amb trànsit de turistes i mercaderies, que fa sospitar una introducció a través d’un vehicle. Un treball anterior per part dels membres de Mosquito Alert havia confirmat la dispersió passiva del mosquit tigre dins dels vehicles particulars. En el cas del municipi d’Haro, la introducció possiblement hagi tingut lloc des del País Basc, ja que a menys de 40 quilòmetres per carretera es troba el mosquit present, mentre que les poblacions més properes amb mosquit tigre a Navarra i Aragó estan a més de 150 quilòmetres de distància en cada cas.

Els autors del treball suggereixen intensificar les mesures de vigilància al municipi d’Haro per a aquesta primavera, així com fomentar entre la gent de la zona l’ús de l’app Mosquito Alert per ajudar a detectar aquesta o altres espècies invasores a la regió.


Referències

Ruiz-Arrondo I, Delacour-Estrella S, Santibáñez P, Oteo JA. 2021. Primera detección del mosquito tigre, Aedes albopictus (Diptera: Culicidae), en La Rioja: implicaciones en salud pública. Anales de Biología 43: 117-122